Dit moet ik weten

Fantasieland 2023

Huisregels

Fantasieland vindt plaats van 14 tot en met 17 augustus 2023 op het de Mauritskazerne (het terrein voor de Stingerbol, bij de tijdelijke P + R van Ede-Wageningen), aan de Nieuwe Kazernelaan 2D-70 te Ede. Op een evenement als Fantasieland is de belangrijkste regel dat je met elkaar zoveel mogelijk lol moet hebben. Let op elkaar en op elkaars spullen, doe een ander niets aan dat je zelf ook niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een fantastische week van!

Algemeen
Door tijdens Fantasieland 2023 het terrein te betreden, gaan jij en je wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord met onze huisregels. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, kun je van het terrein verwijderd worden.

Iedere deelnemer aan Fantasieland 2023, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag alsmede voor orde en netheid op het terrein en de directe omgeving buiten het terrein. De organisatie ziet erop toe dat alle deelnemers dit ook daadwerkelijk naleven. Het betreden van het Fantasieland terrein en het deelnemen aan Fantasieland 2023 is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen.

Aankomst/vertrek
Bij aankomst en vertrek dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie stipt opgevolgd te worden. Fietsen stal je op de daarvoor aangewezen plaatsen. Auto’s mogen niet op het terrein worden geparkeerd. Om verkeershinder te voorkomen wordt het afgeraden met de auto te komen.

Aanstootgevend gedrag
Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De organisatie (het stichtingsbestuur) kan besluiten een deelnemer of diens bezoeker van het terrein te verwijderen wegens agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag. Elk (vermoeden) van ongewenst gedrag moet gemeld worden aan het stichtingsbestuur. In geval van het plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Van deze aangifte worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar leveranciers, wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

Afval
Gooi het afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat afval niet achter op het terrein.

Betalen
Tijdens de sponsoren/ouderavond en tijdens de bezoekersmiddag moeten de bezoekers betalen voor hun consumpties. Er kan per pin of contant afgerekend worden.
De deelnemersbijdrage dient in alle gevallen te worden voldaan via Yourticketprovider voorafgaand aan het evenement. Indien blijkt dat deze betaling nog niet is voldaan, dan moet worden betaald bij de poort. Dit kan per pin of contant.

Bouwterrein

Het bouwterrein is niet toegankelijk zonder stevige, gesloten schoenen. Om overlast van wespen te voorkomen is het verboden om levensmiddelen en limonade mee te nemen op het bouwterrein. 

Calamiteiten

Bij eventuele calamiteiten dien je de aanwijzingen van de aanwezige BHV-ers op te volgen.

Op het Fantasieland terrein zijn brandblussers aanwezig. Het is de deelnemers niet toegestaan deze te gebruiken. Bij eventuele calamiteiten zullen de brandblussers alleen door de medewerkers gebruikt worden.

Consumpties

Iedere dag vindt er een gezamenlijke lunch plaats. De deelnemers dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen. 

De hele week is er gratis limonade en water beschikbaar voor de deelnemers. Ook kan er tussendoor een andere versnapering worden aangeboden. Eventuele allergieën dienen tijdens de inschrijving te worden gemeld aan de organisatie.

Tijdens de sponsoren-/ouderavond op woensdag 16 augustus 2023 en tijdens de bezoekersmiddag op donderdag 17 augustus 2023 zijn er tegen betaling consumpties beschikbaar voor bezoekers.

EHBO

Op het Fantasieland terrein is op het centrale terrein EHBO aanwezig.

Glas, blik en drank
Glas en blik is niet toegestaan op het Fantasielandterrein. Zelf drank (non-alcoholisch) meenemen is toegestaan. Echter alleen in kartonnen of plastic verpakking. Tijdens de openingstijden van Fantasieland is er gratis limonade en water beschikbaar. Zorg er voor dat je voldoende drinkt!

Gevonden voorwerpen
Bij het podium, op het centrale terrein, kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na donderdag 17 augustus 2023 worden alle voorwerpen die niet zijn opgehaald, geschonken aan een goed doel of vernietigd. Alle waardevolle voorwerpen zullen na afloop van Fantasieland 2023 aan het stichtingsbestuur worden overhandigd.

Graffiti
Het aanbrengen van graffiti is ten strengste verboden. De schade zal worden verhaald op de dader(s).

Huisdieren
Huisdieren worden in verband met de hygiëne én hun eigen bestwil niet op het terrein toegelaten, uitgezonderd geregistreerde hulphonden, behorende tot hulpverlenende instanties.

Keuken

De keuken is verboden terrein voor de deelnemers. 

Kleding /schoenen
Deelnemers ontvangen op maandag een gekleurd T-shirt. De kleur bepaald in welke subgroep je bent ingedeeld. Het dragen van het T-shirt is verplicht. Aan het einde van de dag neem je je T-shirt mee naar huis. Na afloop van Fantasieland 2023 mag je het T-shirt houden.

Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van stevige, gesloten schoenen verplicht. Open schoeisel zoals slippers, sandalen etc. en het dragen van gympen is ten strengste verboden. Alleen met deugdelijk schoeisel zal toegang tot het huttendorp worden verleend.

Jassen en kleding die niet worden gedragen moet bij binnenkomst aan de daarvoor bestemde kapstokken worden gehangen. Dit geldt ook voor eventuele tassen.

Klimmen
Het is niet toegestaan op objecten te klimmen. Uitzondering hierop zijn objecten die binnen het programma vallen en waar begeleiding voor aanwezig is.

Materiaal

Ga zorgvuldig om met het materiaal dat je gebruikt. Hoewel er hamers en ander gereedschap aanwezig is adviseren we je je eigen hamer mee te nemen. Al het gereedschap wat je gebruikt hebt moet na afloop weer worden ingeleverd op de uitgifte post. 

Openingstijden
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 augustus 2023 zijn deelnemers tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op het Fantasielandterrein. Daarnaast opent Fantasieland ook op woensdagavond 16 augustus 2023 haar poorten. De exacte tijden van deze sponsoren/ouderavond volgen tijdens de week zelf. Buiten deze tijden hebben de deelnemers geen toegang tot het terrein.

Opvolgen aanwijzingen
In het belang van de veiligheid en openbare orde tijdens Fantasieland 2023 dienen de deelnemers alle door de organisatie, beveiliging of politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

Programma

Iedere ochtend is er een verplicht gezamenlijk programma waar je aan deel neemt. Tijdens het middagprogramma mag je zelf kiezen wat je wilt doen.

Roken, drugs en alcohol
Op het Fantasielandterrein mag door de deelnemers en bezoekers niet gerookt worden.

Het nuttigen of meenemen van alcoholische drank is op het hele terrein niet toegestaan. 

Het bezit of gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. 

Bij overtreding van een van deze regels worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld.

Subgroepjes

Op maandagochtend worden de deelnemers verdeeld in subgroepjes. Ieder subgroepje ontvangt dan een eigen kleur T-shirt. Je herkent je subgroepje dus aan de kleur van het T-shirt. De subgroepjes hebben de hele week vaste eigen leiding die dezelfde kleur T-shirts draagt.

Toegang
Tijdens Fantasieland 2023 is iedere deelnemer verplicht duidelijk zichtbaar het polsbandje (toegangsbewijs) te dragen. Het polsbandje wordt uitgereikt aan de deelnemers op de eerste dag na de toegangscontrole.

Polsbandjes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Deelnemers dienen zuinig te zijn op hun polsbandje, het wordt slechts eenmalig uitgereikt. Dit is je toegangsbewijs. 

Tijdens de openingstijden dienen bezoekers zich te melden bij de organisatie. Zij ontvangen een speciale bezoekersbadge die na het bezoek weer ingeleverd moet worden. Tijdens de sponsoren/ouderavond op woensdag 16 augustus 2023 en op de bezoekersmiddag op donderdag 17 augustus 2023 hoeven bezoekers zich niet te laten registreren. 

Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot Fantasieland. Uitgezonderd de sponsoren/ouderavond op woensdag 16 augustus 2023 en op de bezoekersmiddag op donderdag 17 augustus 2023.

Toegangsleeftijd
Alle deelnemers aan Fantasieland 2023 zijn 6 tot en met 12 jaar oud.

Toiletten

De deelnemers hebben de beschikking over toiletten op het terrein.

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. Het stichtingsbestuur is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van je meegebrachte eigendommen.

Tot slot
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op Fantasieland 2023, wordt het stichtingsbestuur geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die niet binnen deze regels vallen beslist dus het stichtingsbestuur. Deze beslissingen zijn bindend. 

Hoofdsponsoren