Geschiedenis

Kies je jaartal

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Fantasieland is in 2001 ontstaan uit een initiatief van Welstede die kansarme kinderen uit Ede een leuke week wilden bezorgen tijdens de zomervakantie.

Vanaf het begin is er gewerkt met een ieder jaar een wisselend thema. In deze eerste periode groeide het jaarlijks aantal deelnemende kinderen van zo’n 50 naar 100 kinderen.

Toen Fantasieland dreigde te verdwijnen vanwege bezuinigngen hebben een aantal mensen, waaronder medeorganisator vanaf het eerste uur Willem Hoefakker, in mei 2006 Stichting Fantasieland opgericht. De handen werden ineen geslagen en nog datzelfde jaar werd, voor het eerst onder de vlag van Sichting Fantasieland, “Fantasieland 2006” gerealiseerd. Sindsdien wordt Fantasieland georganiseerd door enkel vrijwilligers.

In de jaren die hierop volgde groeide Fantasieland gestaag. Inmiddels nemen jaarlijks zo’n duizend kinderen deel aan het evenement en is het aanbod van (spel)activiteiten tijdens de week groter dan ooit.

Fantasieland vond van 2001 tot en met 2016 plaats op het voormalige SOMA terrein aan de Verlengde Maanderweg 125 te Ede. En van 2017 tot en met 2019 op de atletiekbaan van de voormalige Elias Beeckmankazerne. Vanwege het coronavirus werd er in 2020 geen Fantasieland georganiseerd. Met ingang van 2021 is het Fantasielandterrein gelegen op de voormalige Mauritzkazerne.

Hoofdsponsoren