Organisatie

Bestuur Kernteams

Fantasieland wordt geheel gerund door vrijwilligers. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van betaalde krachten.

Het bestuur van Stichting Fantasieland is eindverantwoordelijk en bestaat uit negen bestuursleden. Zij wordt ondersteund door een aantal kernteams. Ieder kernteam heeft zijn eigen coördinator die verantwooordelijk is voor het reilen en zeilen binnen zijn of haar team. De meeste kernteams zijn het hele jaar door actief met de voorbereidingen om er zo voor te zorgen dat er tijdens de zomervakantie weer een fantastische week staat!

Ieder jaar worden er nieuwe vrijwilligers aangetrokken voor tijdens de week zelf. Inmiddels gaat het ieder jaar om zo’n 150 mensen.

Hoofdsponsoren