Informatie voor omwonenden

Deze zomer vindt van 15 t/m 18 augustus bij u in de buurt de kindervakantiespelweek Fantasieland plaats. Hieronder vindt u als omwonende informatie over onze kindervakantiespelweek.

Op maandagochtend 15 augustus 2022 rond de klok van 10 uur rennen zo’n duizend enthousiaste kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar door de poort van Fantasieland om weer een nieuw avontuur in Fantasieland te beleven.

Opbouw

Voor Fantasieland 2022 van start kan gaan is, vanaf woensdag en het weekend voorafgaand aan de kinderspelweek, een groep vrijwilligers hard bezig met de opbouw. Zo worden er tenten en een podium neergezet en vinden er diverse goederentransporten plaats. Ook wordt het terrein afgezet met bouwhekken.

Dagactiviteiten

Tijdens de spelweek zelf worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De activiteiten bestaan onder andere uit een klimwand, kabelbaan, springkussen, filmtent, creatent, schoonheidssalon, baktent, muziektent en verschillende andere activiteiten. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar het huttendorp niet. De kinderen kunnen hierbij volledig uit hun dak gaan met het bouwen van hun eigen onderkomen. Dit alles gebeurt onder het genot van een gezellig muziekje.

Avondactiviteiten

Op woensdagavond 17 augustus 2022 houden wij een gezellige avond voor de deelnemende kinderen, (groot)ouders, broertjes en zusjes, onze sponsors en vrijwilligers. Als buurtbewoner willen we u ook hiervoor van harte uitnodigen. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De avond zal opgeluisterd worden met livemuziek. Rond 22.00, op het hoogtepunt van de avond, is er een grote vuurwerkshow. De avond daarvoor, op dinsdagavond 16 augustus 2022, vindt hiervoor de generale repetitie inclusief soundcheck plaats.

Afbraak

Op donderdagmiddag 18 augustus 2022 wordt om circa 16.00 uur begonnen met de afbraak van Fantasieland 2022. Deze afbraak gaat door tot het te donker is om nog te kunnen werken. Op vrijdagmorgen starten wij rond 7.30 uur weer met de overgebleven werkzaamheden. Op vrijdagmiddag hopen wij alle opruimwerkzaamheden te hebben afgerond waarna op zaterdag het laatste afval zal worden afgevoerd.

Ingang

Om de overlast voor u als buurtbewoner zoveel mogelijk te voorkomen, zullen wij gebruik maken van de ingang gelegen bij de kruising Eikenlaan / Nieuwe Kazerneterrein. De deelnemers zullen middels bewegwijzering op deze ingang worden gewezen. Op deze manier hoeven zij niet door de wijk om het Fantasielandterrein te kunnen bereiken. Met ingang van dit jaar zullen wij voor de aan- en afvoer van materialen zoveel mogelijk gebruik maken van de nieuwe toegangsweg vanaf de Nieuwe Kazernelaan naar het depot op de atletiekbaan. Hiermee zullen goederentransporten door de wijk (via de Brigadelaan) tot een minimum worden beperkt.

Vergunning

In de gemeentelijke vergunning die wij voor dit evenement nodig hebben, zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat een evenement als Fantasieland 2022 u als buurtbewoner enige overlast kan bezorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en de positieve reacties van omwonenden, vertrouwen wij erop, dat wij er samen met u in slagen, de deelnemende kinderen een fantastische week te bezorgen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur E: info@fantasieland.eu of T. (0318) 26 11 50. Ook tijdens Fantasieland 2022 zelf zijn wij op dit telefoonnummer te bereiken. Natuurlijk kunt u, mocht u onverhoopt toch te veel last van ons hebben, tijdens de week ook altijd naar het terrein toe komen. In dat geval kunt u zich op kantoor melden als bezoeker.