Informatie voor omwonenden

In de week van 14 t/m 17 augustus 2023 vindt, bij u in de buurt, Kindervakantiespelweek Fantasieland
plaats. Net zoals vorig jaar zal Fantasieland plaatsvinden op het World Food Center tegen de P&R
aan.

Op maandagochtend 14 augustus rennen om 10:00 uur zo’n duizend enthousiaste kinderen, in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar, door de poort van Fantasieland om weer een nieuw avontuur in
Fantasieland te beleven. De dagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur.

Opbouw
Voor Fantasieland 2023 van start kan gaan is, vanaf woensdag 9 augustus en in het weekend
voorafgaand aan de kinderspelweek, een groep vrijwilligers hard bezig met de opbouw. Zo worden er
tenten en een podium neergezet en vinden er diverse goederentransporten plaats. Ook wordt het
terrein afgezet met bouwhekken.

Brengen / ophalen
Om de verkeersstroom tijdens het brengen en halen van de deelnemers in goede banen te leiden
wordt hen gevraagd de bewegwijzeringsborden te volgen vanaf de Parklaan. Fietsers worden vanaf
daar via de Bergansiuslaan naar de fietsenstalling aan de Bataljonlaan geleid. Om de
verkeersdoorstroom zoveel mogelijk te bevorderen kunnen deelnemers die met de auto gebracht
worden, gebruikmaken van de Kiss & Ride die is gelegen voor de ingang van het Fantasielandterrein
aan de Pelotonlaan. Via de Bergansiuslaan / Parklaan kunnen zowel fietsers als auto’s het
Kazerneterrein weer verlaten.

Om verkeersopstoppingen te voorkomen vragen wij u, als omwonende, tijdens de Fantasielandweek
tussen 9.30 en 10.30 uur en tussen 15.45 en 16.15 uur ook van deze route gebruik te maken. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking! Zie bijgevoegd kaartje waarop het Fantasielandterrein en de te
rijden routes worden aangegeven.

Dagactiviteiten
Tijdens de spelweek zelf worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De activiteiten bestaan onder andere uit een klimwand, springkussen, filmtent, creatent, schoonheidssalon, baktent, muziektent en verschillende andere activiteiten. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar het huttendorp niet. De kinderen kunnen hierbij volledig uit hun dak gaan met het bouwen van hun eigen onderkomen. Dit alles gebeurt onder het genot van een gezellig muziekje.

Avondactiviteiten
Op woensdagavond 16 augustus houden wij een gezellige avond voor de deelnemende kinderen,
(groot)ouders, broertjes en zusjes, onze sponsors en vrijwilligers. Als buurtbewoner willen we ook u
hiervoor van harte uitnodigen. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De
avond zal opgeluisterd worden met livemuziek. Rond 22.00, op het hoogtepunt van de avond, is er
een grote muziek-en lichtshow. De avond daarvoor, op dinsdagavond 15 augustus, vindt hiervoor
tussen 17.00 en 22.00 uur de generale repetitie inclusief soundcheck plaats. Het kan zijn dat u dit kan
horen.

Afbouw
Op donderdagmiddag 17 augustus wordt om circa 16.00 uur begonnen met de afbouw van
Fantasieland. Deze afbouw gaat door tot het te donker is om nog te kunnen werken. Op
vrijdagmorgen starten wij rond 7.30 uur weer met de overgebleven werkzaamheden. Vrijdagmiddag
hopen wij alle opruimwerkzaamheden te hebben afgerond waarna op zaterdag het laatste afval zal
worden afgevoerd.

Vergunning
In de gemeentelijke vergunning die wij voor dit evenement nodig hebben, zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement
ordelijk te laten verlopen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat een evenement als Fantasieland u enige overlast kan bezorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Gezien de ervaringen in de afgelopen jaren en de positieve reacties van omwonenden, vertrouwen wij erop, dat wij er samen met u in slagen, de deelnemende kinderen een fantastische week te bezorgen!

Contact
Mocht u toch een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met Meilau Hulstein | algemeen
bestuurslid, T. (06) 148 153 57. Ook tijdens Fantasieland 2023 zelf zijn wij op dit telefoonnummer te
bereiken. Natuurlijk kunt u, mocht u onverhoopt toch te veel last van ons hebben, tijdens de week ook altijd naar het terrein toe komen. In dat geval kunt u zich op kantoor melden als bezoeker.

Hoofdsponsoren