Taken

Taken

De kernteams zijn verantwoordelijk voor de volgende taken/activiteiten.

Baktent

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen bakteam
 • Bedenken bakprogramma
 • Inrichten baktent
 • Uitvoering geven aan bakprogramma
 • I.s.m. fourageteam boodschappen doen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma
 • Dagelijks opruimen baktent
 • Na afloop uitruimen baktent

Communicatie

 • Realisatie en beheer website
 • Opstellen en versturen digitale nieuwsbrieven
 • Ontwerp en bewaken huisstijl
 • PR (posters, flyers, advertenties, redactionele artikelen etc.)
 • Maken foto / film en deze dagelijks publiceren op website
 • Inzet social media
 • Dagelijks publiceren op social media van foto’s fotostudio
 • Dagelijks uitbrengen van digitale FANTA krant
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in communicatie-uitingen

Crea

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen createam
 • Bedenken creaprogramma
 • Voorbeelden werkstukken maken
 • Inrichten creatent
 • Uitvoering geven aan creaprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het creaprogramma
 • Dagelijks opruimen creatent
 • Na afloop uitruimen creatent

Dans

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen dansteam
 • Bedenken dansprogramma
 • Dansprogramma maken
 • Inrichten danstent
 • Uitvoering geven aan dansprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het dansprogramma
 • Dagelijks opruimen danstent
 • Na afloop uitruimen danstent

De Beurs & Casino

 • Inrichten De Beurs & Casino
 • Bedenken / uitwerken programma De Beurs & Casino
 • I.s.m. communicatieteam ontwerpen en drukken aandelen
 • Uitvoering geven aan programma De Beurs (handel in aandelen) & Casino
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • In samenspraak met themateam verwerken van het thema in programma
 • Dagelijks opruimen De Beurs & Casino
 • Na afloop uitruimen De Beurs & Casino

Decor

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen decorteam
 • I.s.m. themateam ontwerpen van decor
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Maken van decor
 • Tijdens opbouw i.s.m. coördinator op- en afbouw plaatsten van decor
 • Tijdens spelweek onderhoud van decor
 • Na afloop afbreken / opruimen decor

Deelnemers

 • Deelnemerswerving
 • Registratie deelnemers
 • Toegangsbewijzen / polsbandjes
 • T-shirts deelnemers
 • Contacten met ouders/verzorgers

Financiën

 • Opstellen begroting / budgetten
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen
 • Doen van betalingen
 • Innen en verwerken van deelnemersbijdragen, sponsorgelden, baropbrengsten (muntverkoop) en overige inkomsten
 • Aanvragen subsidie
 • Bijhouden financiële administratie
 • Bewaken budgetten
 • I.s.m. de sponsorcommissie bijhouden van sponsorlijst
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Muntverkoop

FLEX-pool

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen FLEX-pool
 • Inrichten / klaarzetten onderdelen FLEX-pool
 • Uitvoering geven aan onderdelen FLEX-pool
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma (waar mogelijk)
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
  • Bar
   • Schillen fruit en uitdelen
   • Limonade schenken en uitdelen
  • Bioscoop
   • Samenstellen filmprogramma
   • Zoeken / verzamelen films
   • Aankondigen filmprogramma
  • Leestent
   • zoeken / verzamelen (strip)boeken
 • Dagelijks opruimen onderdelen FLEX-pool
 • Na afloop uitruimen / afbreken onderdelen FLEX-pool

Fotostudio

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen fotostudioteam
 • Zoeken / verzamelen verkleedkleren
 • Inrichten fotostudio
 • Uitvoering geven aan programma fotostudio
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Dagelijks beschikbaar stellen van foto’s aan communicatieteam
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma
 • Dagelijks opruimen fotostudio
 • Na afloop uitruimen fotostudio

Fourage & schoonmaak

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen fourageteam
 • Inrichten / beheer keuken en bar
 • Fourage deelnemers / vrijwilligers
  • Verzorgen ontbijt, lunch en diner voor vrijwilligers
  • Verzorgen koffie, thee etc. voor vrijwilligers
  • Verzorgen hapje en drankje tijdens informeel
  • Verzorgen drankverkoop tijdens feestavond en kijkmiddag
  • Verzorgen fruit voor deelnemers
 • Limo- / watertent
 • Corvee / schoonmaak keuken, toilletten en douche
 • I.s.m. boodschappen doen (binnen budget)
 • Dagelijks opruimen keuken  en bar
 • Na afloop uitruimen keuken en bar

Huttenbouw

 • Inrichten / afzetten terrein huttenbouw
 • Voorbereiden en organiseren bouwinstructie
 • Verantwoordelijk voor veiligheid op huttenbouw
 • I.s.m. sponsorcommissie zorgen voor voldoende pallets
 • Afstemming met coördinator materiaal huttenbouw
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het huttendorp
 • Dagelijks opruimen huttenbouw (terrein)
 • Na afloop afbraak / opruimen huttenbouw (terrein)

ICT

 • Opstellen ict-plan
 • Afstemmen it-plan met coördinator op- / afbouw
 • Afstemmen it-plan met coördinator infra
 • Afstemmen ict-plan met coördinator deelnemersregistratie
 • Afstemmen ict-plan met coördinator veiligheid
 • I.s.m. sponsorcommissie organiseren van benodigdheden ict
 • Aanleg WIFI
 • Toezicht verantwoord gebruik WIFI
 • Bouwen en beheer CRM systeem
 • Faciliteren electronische toegangscontrole
 • Oplossen storingen
 • Na afloop afbraak / opslag / beheer it

Infra

 • Opstellen stroom-, water- en rioolplan
 • Afstemmen stroom-, water- en rioolplan met coördinator op- / afbouw
 • Afstemmen stroomplan met coördinator licht- en geluid
 • Afstemmen waterplan met coördinator waterprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie organiseren van benodigdheden infra
 • Aanleg infra (stroom, water, riolering en WiFi)
 • Toezicht verantwoord gebruik infra
 • Oplossen storingen
 • Na afloop afbraak / opslag / beheer infra

Klimwand

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen klimteam
 • Voorbereiden en organiseren kliminstructie
 • Opbouw klimwand
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Verantwoordelijk voor veiligheid klimwand
 • Bemannen van klimwand
 • Dagelijks opruimen klimmateriaal
 • Na afloop afbraak / opruimen klimwand

Laboratorium

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen labteam
 • Bedenken labprogramma / proefjes
 • Proefjes voorbereiden / testen en beschrijving maken
 • Inrichten laboratorium
 • Uitvoering geven aan labprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het labprogramma
 • Dagelijks opruimen labtent
 • Na afloop uitruimen labtent

Licht & geluid

 • Plaatsen licht en geluid
 • Verzorgen licht en geluid podiumprogramma
 • Verzorgen licht en geluid feestavond
 • Verzorgen geluid Fantasieland-radio
 • Verzorgen geluid bij poort
 • Verzorgen geluid op terrein
 • Afstemming licht en geluid met coördinator infra
 • Na afloop afbreken / opruimen licht en geluid

Logistiek

 • Opstellen logistieke planning
 • Afstemmen logistieke planning met coördinator op- / afbouw
 • I.s.m. sponsorcommissie organiseren van transportmiddelen
 • Contacten met leveranciers over haal- en brengtijden
 • Coördinatie / verzorgen aan- en afvoer materialen

Materiaaltent

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen materiaalteam
 • Inrichten materiaaltent
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen van materialen en gereedschap (binnen budget)
 • Afstemming met coördinator huttenbouw
 • Beheer / uitgifte materiaal en gereedschap huttenbouw
 • Dagelijks opruimen materiaaltent
 • Na afloop uitruimen materiaaltent

Muziek

 • Bedenken muziekprogramma
 • Inrichten muziektent
 • Uitvoering geven aan muziekprogramma
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het muziekprogramma
 • Dagelijks opruimen muziektent
 • Na afloop uitruimen muziektent

Op- /afbouw

 • Maken terreinindeling
 • Opstellen bouwplan / takenlijst
 • Afstemmen bouwplan met coördinator logistiek
 • Astemmen bouwplan met coördinator infra
 • I.s.m. sponsorcommissie organiseren van de te bouwen opjecten
 • I.s.m. sponsorcommissie organiseren van gereedschap en machines
 • Coördinatie op- en afbouw terrein
 • Aansturing vrijwilligers tijdens op- en afbouw terrein

Podium

 • I.s.m. oördinator vrijwilligers werven / samenstellen podiumteam
 • Opstellen podiumprogramma en programma feestavond
 • Vooraf maken benodigde programma-onderdelen
 • Inrichten podium
 • Uitvoering geven aan podiumprogramma en programma feestavond
  • Ochtendgymnastiek
  • Radio FANTA
  • Talentenjacht
  • Fanta loterij
  • Burgemeesterverkiezing
  • Pimp my hut show
  • etc.
 • Aankondigen podiumprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma
 • Dagelijks opruimen podium
 • Na afloop uitruimen podium

Poort

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen team Poort
 • Inrichten toegangscontrole & gevonden voorwerpen
 • Toegangscontrole (scannen e-ticket / polsbandjes)
 • Organiseren / scannen subgroepindeling
 • Poortwacht (incl. bezoekersregistratie)
 • Opvang deelnemers die eerder of later aankomen of vertrekken
 • Inzamelen gevonden voorwerpen
 • Publicatie op social media van gevonden voorwerpen na afloop van de week
 • Doneren / vernietigen niet op gehaalde gevonden voorwerpen
 • Dagelijks opruimen toegangscontrole / gevonden voorwerpen / poort
 • Na afloop afbreken toegangscontrole / gevonden voorwerpen / poort

Postkantoor

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen Postkantoorteam
 • Bedenken / updaten programma Postkantoor
 • Opstellen instructie voor vrijwilligers
 • Vooraf maken benodigdheden programma-onderdelen
 • Inrichten Postkantoor
 • Uitvoering geven aan programma Postkantoor
  • Uitgifte Fantasielandgeld
  • Uigifte vergunningen
  • Postbezorging
  • Uitzendbureau
  • FANTA-politie
  • etc.
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma
 • Dagelijks opruimen baktent
 • Na afloop uitruimen baktent

Programma

 • I.s.m.coördinator vrijwilligers werven / samenstellen programmateam
 • Bedenken en uitwerken ochtendprogramma’s en programma 12+ route
 • Coördineren uitvoering ochtendprogramma’s en programma 12+ route
 • Verantwoordelijk voor spelactiviteiten ’s middags
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in programma-onderdelen
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Klaarzetten / opruimen voor activiteiten benodigde materialen

Schmink

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen schminkteam
 • Inrichten schoonheidssalon
 • Uitvoering geven aan schminkprogramma
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma
 • Dagelijks opruimen schoonheidssalon
 • Na afloop uitruimen schoonheidssalon

Sponsoring

 • Werving nieuwe sponsoren
 • Contacten met bestaande sponsoren
 • Ontvangst sponsoren tijdens feestavond
 • Afstemming met coördinatoren
 • I.s.m. penningmeester bijhouden sponsorlijst

Thema

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen themateam
 • Bedenken en uitwerken thema
 • Organiseren dagelijkse thema opening en sluiting
 • Organiseren thema tijdens lunch
 • I.s.m. coördinatoren verwerken thema in programma-onderdelen
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen themakleding (binnen budget)
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Dagelijks en na afloop verzamelen themakleding

Veiligheid

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen EHBO / BHV / nachtploeg
 • Opstellen calamiteitenplan
 • Uitvoering geven aan calamiteitenplan
 • Voorbereiden en organiseren veiligheidsoverleg EHBO / BHV
 • Inrichten EHBO tent
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Aanspreekpunt vrijwilligers EHBO / BHV
 • Contacten met hulpverlendende instanties
 • Organiseren dagelijkse wegafzetting
 • Veiligheidsronden (controles)
 • Coördinatie nachtploeg
 • Dagelijks opruimen EHBO tent
 • Na afloop uitruimen EHBO tent

Verkeer

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen team verkeersregelaars
 • Aanmelden evenement bij Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL)
 • Aanmelden verkeersregelaars bij SVNL
 • Zorgdragen voor deelname instructie verkeersregelaars bij SVNL
 • In samenspraak met bestuur en gemeente opstellen verkeersplan
 • Reserveren afzet- / dranghekken
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
 • Inrichten parkeerplaatsen en fietsenstalling
 • Organiseren dagelijkse wegafzetting
 • Coördinatie verkeers- en parkeerregelaars
 • Dagelijks opruimen wegafzetting
 • Na afloop weghalen afzet- / dranghekken

Vrijwilligers

 • Werven vrijwilligers
 • Contacten met vrijwilligers
 • Aansturing / aanspreekpunt vrijwilligers tijdens de week
 • Opstellen / updaten vrijwilligersboekje
 • Vrijwilligersregistratie
 • Opstellen corvee-rooster
 • Opstellen subgroepindeling vrijwilligers
 • Taakverdeling
 • Beheer VOG / gedragscode
 • Informatievoorziening vrijwilligers
 • Organiseren en voorzitten vrijwilligersoverleg / voorbespreking / evaluatie

Vrijwilligersactiviteit

 • I.s.m.coördinator vrijwilligers werven / samenstellen programmateam
 • Bedenken en uitwerken avondprogramma voor vrijwilligers tijdens de week zelf
 • Bedenken en uitwerken (avond)activiteiten gedurende het jaar (niet tijdens de week zelf)
 • Coördineren uitvoering vrijwilligersactiviteiten
 • Verantwoordelijk voor promotie / uitnodigen vrijwilligers
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in programma-onderdelen
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen / inkopen activiteiten (binnen budget)
 • Klaarzetten / opruimen benodigde materialen

Water & Fun

 • I.s.m. coördinator vrijwilligers werven / samenstellen team Water & Fun
 • Inrichten / klaarzetten onderdelen Water & Fun
 • Uitvoering geven aan onderdelen Water & Fun
 • I.s.m. themateam verwerken van het thema in het programma (waar mogelijk)
 • I.s.m. sponsorcommissie aanschaffen materialen (binnen budget)
  • Springkussen
  • Trampoline
  • FC FANTA
  • Buikschuifbaan
  • Waterprogramma
   • Bedenken onderdelen waterprogramma
   • Zwembaden
   • Sproeiers
   • Waterpistolen / -balonnen
   • etc.
   • Afstemming waterprogramma met coördinator infra
 • Dagelijks opruimen onderdelen Water & Fun
 • Na afloop uitruimen / afbreken onderdelen Water & Fun

Geinteresseerd in een van bovenstaande taken/activiteiten? Neem dan contact op met de coördinator van het desbetreffende kernteam of met een van de bestuursleden.

Hoofdsponsoren