Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Stichting Fantasieland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

OPT-OUT

Om het gebruik van onze website en FANTA-online zo makkelijk mogelijk te maken, kan Stichting Fantasieland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor Fantasieland of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Fantasieland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp.

Disclamer

De inhoud van www.fantasieland.eu is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Fantasieland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Fantasieland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Hoofdsponsoren