Dit moet ik weten!

Fantasieland 2021 vindt plaats van 23 tot en met 26 augustus 2021 op de Mauritskazerne, Nieuwe Kazernelaan te Ede.

Op een evenement als Fantasieland 2021 is de belangrijkste regel dat je met elkaar zoveel mogelijk lol moet hebben. Let op elkaar en op elkaars spullen, doe een ander niets aan dat je zelf ook niet leuk zou vinden. Kortom, maak er een fantastische week van!

Algemeen
Door tijdens Fantasieland 2021 het terrein te betreden, gaan jij en je wettelijke vertegenwoordiger(s) akkoord met onze huisregels. Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en aanwijzingen van de organisatie, kun je van het terrein verwijderd worden.

Iedere deelnemer aan Fantasieland 2021, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag alsmede voor orde en netheid op het terrein en de directe omgeving buiten het terrein. De organisatie ziet erop toe dat alle deelnemers dit ook daadwerkelijk naleven. Het betreden van het Fantasieland 2021-terrein en het deelnemen aan Fantasieland 2021 is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade/letsel aan personen of eigendommen.

Aankomst/vertrek
Volg de borden parkeren en de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Bij aankomst en vertrek dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie stipt opgevolgd te worden. Fietsen stal je op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Auto’s mogen niet langs de straat of op het terrein geparkeers worden. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de overkant van de straat beschikbaar. Om verkeershinder te voorkomen wordt het dan ook afgeraden om met de auto te komen.

Aanstootgevend gedrag
Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De organisatie (het stichtingsbestuur) kan besluiten een deelnemer of diens bezoeker van het terrein te verwijderen wegens agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag. Elk (vermoeden) van ongewenst gedrag moet gemeld worden aan het stichtingsbestuur. In geval van het plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Van deze aangifte worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van de organisatie of haar leveranciers, wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de dader(s).

Afval
Gooi het afval in de daarvoor bestemde bakken. Laat afval niet achter op het terrein.

Betalen
Tijdens de feestavond en tijdens de bezoekersmiddag moeten de bezoekers betalen voor hun consumpties. Er kan zowel contant als per pin betaald worden.

De inschrijving en betaling van de tickets verloopt via Eventbrite, Inc. De deelnemersbijdrage dient in alle gevallen te worden voldaan middels een door Eventbrite, Inc aangeboden online-betaling voorafgaand aan het evenement. Indien blijkt dat deze betaling nog niet is voldaan, dan moet worden betaald bij de poort waarbij er naast de ticketprijs administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Dit kan zowel per pin als contant met gepast geld. 

Bouwterrein
Het bouwterrein is niet toegankelijk zonder stevige, gesloten schoenen. Om overlast van wespen te voorkomen is het verboden om levensmiddelen en limonade mee te nemen op het bouwterrein.

Calamiteiten
Bij eventuele calamiteiten dien je de aanwijzingen van de aanwezige BHV-ers op te volgen.

Op het Fantasieland terrein zijn brandblussers aanwezig. Het is de deelnemers niet toegestaan deze te gebruiken. Bij eventuele calamiteiten zullen de brandblussers alleen door de medewerkers gebruikt worden.

Consumpties
Iedere dag vindt er een gezamenlijke lunch plaats. De deelnemers dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen.

De hele week is er gratis limonade en fruit beschikbaar voor de deelnemers. Ook kan er tussendoor een andere versnapering worden aangeboden. Eventuele allergieën dienen tijdens de inschrijving te worden gemeld aan de organisatie.

Tijdens de feestavond op woensdag 25 augustus 2021 en tijdens de bezoekersmiddag op donderdag 26 augustus 2021 zijn er tegen contante betaling consumpties beschikbaar voor bezoekers.

EHBO
Op het Fantasieland terrein is op het centrale terrein EHBO aanwezig.

Glas, blik en drank
Glas en blik is niet toegestaan op het Fantasielandterrein. Zelf drank (non-alcoholisch) meenemen is toegestaan. Echter alleen in kartonnen of plastic verpakking. Tijdens de openingstijden van Fantasieland is er gratis limonade beschikbaar. Zorg er voor dat je voldoende drinkt!

Gevonden voorwerpen
Bij de poort, bij de ingang, kunnen gevonden voorwerpen worden ingeleverd en door de rechtmatige eigenaar worden opgehaald. Na donderdag 26 augustus 2021 worden alle voorwerpen die niet zijn opgehaald, geschonken aan een goed doel of vernietigd. Alle waardevolle voorwerpen zullen na afloop van Fantasieland 2021 aan het stichtingsbestuur worden overhandigd.

Graffiti
Het aanbrengen van graffiti is ten strengste verboden. De schade zal worden verhaald op de dader(s).

Huisdieren
Huisdieren worden in verband met de hygiëne én hun eigen bestwil niet op het terrein toegelaten, uitgezonderd geregistreerde hulphonden, behorende tot hulpverlenende instanties.

Keuken
De keuken en het kantoor zijn verboden terrein voor de deelnemers.

Kleding / schoenen / tassen
Deelnemers ontvangen op maandag een gekleurd T-shirt. De kleur bepaald in welke subgroep je bent ingedeeld. Het dragen van het T-shirt is verplicht. Aan het einde van de dag moet het T-shirt worden ingeleverd. Na afloop van Fantasieland 2021 krijg je het T-shirt mee naar huis.

Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van stevige, gesloten schoenen verplicht. Open schoeisel zoals slippers, sandalen etc. en het dragen van gympen is ten strengste verboden. Alleen met deugdelijk schoeisel zal toegang tot het huttendorp worden verleend.

Jassen en/of kleding die niet wordt gedragen moet bij binnenkomst aan de daarvoor bestemde kapstokken worden gehangen. Dit geldt ook voor eventuele tassen.

Tijdens de feestavond op woensdagavond is het niet toegestaan tassen en/of rugzakken mee het terrein op te nemen. Dit geldt ook voor de bezoekers tijdens de kijkmiddag op donderdag.

Klimmen
Het is niet toegestaan op objecten te klimmen. Uitzondering hierop zijn objecten die binnen het programma vallen en waar begeleiding voor aanwezig is.

Materiaal
Ga zorgvuldig om met het materiaal dat je gebruikt. Hoewel er hamers en ander gereedschap aanwezig is adviseren we je je eigen hamer mee te nemen. Al het gereedschap wat je gebruikt hebt moet na afloop weer worden ingeleverd op de uitgifte post.

Openingstijden
Van maandag 23 tot en met donderdag 26 augustus 2021 zijn deelnemers tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op het Fantasielandterrein. Daarnaast opent Fantasieland ook op woensdagavond 25 augustus 2020 tussen 19.00 en 22.00 uur haar poorten. Buiten deze tijden hebben de deelnemers geen toegang tot het terrein.

Opvolgen aanwijzingen
In het belang van de veiligheid en openbare orde tijdens Fantasieland 2021 dienen de deelnemers alle door de organisatie, beveiliging of politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

Programma
Iedere ochtend is er een verplicht gezamenlijk programma waar je aan deel neemt. Tijdens het middagprogramma mag je zelf kiezen wat je wilt doen.

Roken, drugs en alcohol
Op het Fantasielandterrein mag door de deelnemers en bezoekers niet gerookt worden.

Het nuttigen of meenemen van alcoholische drank is op het hele terrein niet toegestaan.

Het bezit of gebruik van verdovende middelen (waaronder softdrugs) is verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein.

Bij overtreding van een van deze regels worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld.

Subgroepjes
Op maandagochtend worden de deelnemers verdeeld in subgroepjes. De groepjes worden ter plekke door de deelnemers zelf gemaakt. De deelnemers bepalen dus op dat moment zelf bij wie ze in het subgroepje willen. Vooraf wordt er dan ook geen indeling gemaakt.

Ieder subgroepje ontvangt een eigen kleur T-shirt. Je herkent je subgroepje dus aan de kleur van het T-shirt. De subgroepjes hebben de hele week vaste eigen leiding die dezelfde kleur T-shirts draagt.

Toegang
Direct na inschrijven en het afronden van de betaling via de website van Yourticketprovider ontvangen de deelnemers via e-mail hun toegangsbewijs. Tijdens het aanmelden op de eerste dag van Fantasieland 2021 ontvangt iedere deelnemer op vertoon van het toegangsbewijs een polsbandje. Deelnemers zijn verplicht dit polsbandje de hele week te dragen. Het polsbandje kan niet worden afgedaan. Dit maakt het bandje ongeldig!

Toegangsbewijzen en polsbandjes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Deelnemers dienen zuinig te zijn op hun polsbandje, het wordt slechts eenmalig uitgereikt.

Tijdens de openingstijden dienen bezoekers zich te melden bij de organisatie. Zij dienen zich bij hen te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en ontvangen een speciale bezoekersbadge die na het bezoek weer ingeleverd moet worden. Tijdens de feestavond op woensdag 25 augustus 2021 en op de bezoekersmiddag op donderdag 26 augustus 2021 hoeven bezoekers zich niet te laten registreren.

Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot Fantasieland. Uitgezonderd de feestvond op woensdag 25 augustus 2021 en op de bezoekersmiddag op donderdag 26 augustus 2021.

Toegangsleeftijd
Alle deelnemers aan Fantasieland 2021 zijn 6 tot en met 12 jaar oud.

Toiletten
De deelnemers hebben de beschikking over toiletwagens op het terrein.

Waardevolle spullen
Laat je waardevolle spullen thuis. Het stichtingsbestuur is niet verantwoordelijk voor vernieling of diefstal van je meegebrachte eigendommen.

Deelnemersvoorwaarden
De voorwaarden staan in een PDF document. Deze is hier te downloaden.

Tot slot
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op Fantasieland 2021, wordt het stichtingsbestuur geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle gevallen die niet binnen deze regels vallen beslist dus het stichtingsbestuur. Deze beslissingen zijn bindend.

deelnemen
vrijwilliger
hoofdsponsor 2019

ede doet mee

SponsorKliks, gratis sponsoren!